Harita Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Harita Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ersoy ARSLAN                         

Telefon:     2871

E-mail:  ersoy.arslan@gop.edu.tr                   


Bölüm Hakkında:

 Harita Mühendisliği, mekânsal objelere ait bilgilerin toplanarak; depolanmasını, işlenip kullanıma sunulmasını konu alan mühendislik bilimidir. Yeryüzünün doğal şekli ve bunların konumlarının, birbirleriyle olan ilişkilerini model ve ölçme yöntemleri kullanılarak gösterimi sağlanır.

Haritacılık çalışmaları günümüzde, bilgisayar ve uydu teknolojisinin kullanılmasıyla yüksek doğrulukta ve çok daha hızlı yapılabilmektedir. Yapay uydulardan alınan görüntüler analiz edilip, uydu aracılığı ile yapılan gözlemler kullanılarak konum belirlenmektedir. Bu gözlemler bilgisayar ortamında depolanıp, işlenmesiyle haritacılık çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Harita mühendisliği bu açıdan mühendislik fakültesinde önemli bir rol almıştır. Harita Mühendisliği bölümü, eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla görev ve sorumluluk bilinci içindedir. İleri ölçme tekniklerinin kullanılmasıyla yeni değerlendirme modeli çıkarabilen, Üniversite eğitimi sonunda kazandığı bu donanımla mühendislik problemlerine çözüm getirebilen “Yeni Kuşak Harita Mühendisleri” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Adı Soyadı                                                               Bilim Dalı                                         e-posta                                      Telefon

Prof. Dr. Ersoy ARSLAN                                          Jeodezi                                ersoy.arslan@gop.edu.tr                      2871

Doç. Dr. Ömer YILDIRIM                                        Ölçme Tekniği                    omer.yildirim@gop.edu.tr                    2867

Doç. Dr. Tekin SUSAM                                            Kamu Ölçmeleri                tekin.susam@gop.edu.tr                       2870

Dr. Öğr. Üyesi  Servet YAPRAK                              Jeodezi                                servet.yaprak@gop.edu.tr                    2868

Arş. Gör. Ahmet DELEN                                          Fotogrametri                     ahmet.delen@gop.edu.tr                      2869

Arş. Gör. Furkan KARLITEPE                                  Kartografya                        furkan.karlitepe@gop.edu.tr                2872

Arş. Gör. Abdullah Harun İNCEKARA                    Fotogrametri                     abdullah.incekara@gop.edu.tr             2865

Arş. Gör. Tuba Betül ZORBA                                  Ölçme Tekniği                    tubabetul.zorba@gop.edu.tr                2873
Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.