Tarla Bitkileri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Tarla Bitkileri Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 1986-1987 eğitim-öğretim döneminde Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlanmıştır. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsünün ana bölümlerinden birisi olup, 32 yıldan beri Tokat ve ülke tarımına katkı vermektedir. Anabilim Dalında 5’i Profesör, 2’si Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, yabancı uyruklu statüde çalışan bir öğretim görevlisi ve 4 tane Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 adet akademik personel bulunmaktadır.

Misyon ve Hedefler

Tarla Bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı konularında teorik ve uygulamalı bilgileri lisansüstü düzeyde vermek, - Öğrencilerin potansiyellerini harekete geçirerek, birlikte çalışan, paylaşan, düşünce üretebilen ve gelişmelere açık müteşebbis özellikte bireyler yetiştirmek, - Meslekle ilgili konulara nereden ve nasıl ulaşılacağını, karşılaşılan sorunların nasıl çözülebileceğini, bilgi toplama kaynaklarını öğretme, toplanan bilgileri sentezleyerek çözüm üretme becerilerini kazandırmak, - Bölge ve ülkemizin konuyla ilgili sorunlarının çözümü için araştırmalar yapmak ve projeler üreterek, Üniversite-Üretici-Sanayici işbirliğiyle beklentilerini karşılamak, - Araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların uygulamaya aktarılabilmesi için yayınlar yapmak ve yeni çeşitler geliştirmek, - İçinde bulunduğu bölgenin tarım potansiyeline uygun yeni üretim seçeneklerini ortaya çıkarmak, - Yörede üretilen ürünlerde birim alan verimini ve kalitesini artırmaya yönelik yeni teknik ve uygulamalar geliştirmek, - Ulusal ve Uluslararası düzeyde yeni bilgiler üreterek, ülke ve dünya tarımına bilimsel katkılarda bulunmaktır.

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM dalları;

-Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller

Buğday, mısır, arpa, çeltik, yulaf ve tritikaleyi içine alan birçok tahıl cinsinin, Tokat’ı da içine alan Orta Kuzey Geçit Bölgesi’nde yetiştirilme olanakları ve tarım teknikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bölümümüz bünyesinde oluşturulan laboratuvar,iklim kontrollü tam otomatik araştırma seraları sayesinde  Moleküler Biyoteknolojinin kullanıldığı araştırmalar yürütülmektedir.

Yörenin iklim özelliklerine bağlı olarak altı Yemeklik Tane Baklagillerden börülce, bakla, nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi bitkiler de anabilim dalımızda araştırmalar kapsamında yer almaktadır.

-Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Nişasta-Şeker bitkileri, Yağlı Tohumlu bitkiler, İlaç-Baharat bitkileri ve Keyf bitkileri ile ilgili farklı projeler kapsamında ıslah, yetiştiricilik, tarımsal uygulamalar, hasat sonrası işlemler gibi araştırmalar yürütülmektedir. Geliştirilen yeni çeşitler tescil almış ve yeni çeşitler için başvurular yapılarak yeni çeşit/çeşitler geliştirilmeye devam edilmektedir.

-Çayır Mera ve Yem Bitkileri 

Çayır-Mera ve Yem Bitkileriyle ilgili çeşitli araştırma faaliyetleri yaklaşık 25 yıldır yapılmış ve halen de değişik içerikli çalışmalara devam edilmektedir. Mera ıslahı çalışmalarına katkı sağlanmış, Yonca, Fiğ ve Mürdümük gibi baklagil yem bitkileriyle ilgili çalışmalar yapılmış, Mürdümük çeşitleri geliştirilmiştir. Ayrıca silajlık mısır ve silaj yapımıyla ilgili çalışmalar da yürütülmüştür.

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.