Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı - Doktora

 • Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı - Doktora
 • Tanıtım

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİNİN ÇEKİRDEK BİRİMİ OLARAK 06.09.1982 YILINDA KURULMUŞTUR.

BÖLÜM KRONOLOJİSİ

1983-1984 öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Lisansüstü eğitime ise Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı çatısı altında devam etmektedir.

Lisans eğitimine başladığı yıldan 2016-2017 öğretim yılına kadar 727 lisans öğrencisi, 135 yüksek lisans öğrencisi ve 31 doktora öğrencisi mezun etmiştir. 

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. 

Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir.

 MİSYONUMUZ

Çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun Ziraat Mühendisleri yetiştirmek, ülke, bölge ve bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetlerinde bulunmak, topluma yönelik yayım çalışmaları ile bilgi aktarmaktır.

 VİZYONUMUZ

Disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırmacı niteliği yüksek, yenilikçi ve yaratıcı, ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek mühendisler yetiştirmektir.

KARİYER OLANAKLARI

 1. Üniversitelerde Öğretim Üyeliği,
 2. İlgili Bankalarda Personel veya Yönetici,
 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda Çeşitli Görevler (Başkan, Finansman Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar, Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar),
 4. Gümrük Müsteşarlığı Bünyesinde Uzman,
 5. DPT Koordinasyonluğunda Kurulan Kalkınma Ajanslarında Çeşitli Statüde Görevler,
 6. Çeşitli Tarımsal Kooperatiflerde Yöneticilik ( Çukobirlik, Pankobirlik, Antbirlik, Marmarabirlik...v.s),
 7. Tarım Bakanlığının Çeşitli Şubelerinde Ziraat Mühendisi Olarak ,
 8. Tarıma Dayalı veya Tarıma Bağlı Birçok Sanayide İstihdam,
 9. Özel Tarım İşletmelerinde Mühendis Olarak Çalışma Olanağı Bulunmaktadır.

 

 

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇALIŞMA ALANI VE İDARİ GÖREVİ

İLETİŞİM

Prof. Dr. Halil KIZILASLAN

 

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

Tarım Ekonomisi Bölüm   Başkanı ve Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı

 

halil.kizilaslan@gop.edu.tr

0356 2521616-2167

Prof. Dr. Arslan Zafer GÜRLER

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

zafer.gurler@gop.edu.tr

0356 2521616-2169

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN

 

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

Pazar M.Y.O. Müdürü

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

nuray.kizilaslan@gop.edu.tr

0356 2521616-2170-5752

 

Prof. Dr. Adnan ÇİÇEK

Tarım işletmeciliği

Tarım işletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

adnan.cicek@gop.edu.tr

0356 2521616-2173

Prof. Dr. Gülistan ERDAL

 

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

Fakülte Kurulu ve

Yönetim Kurulu Üyesi,

Staj Komisyonu Bşk.

Bologna Koordinatörü

Mevlana Koordinatörü

gulistan.erdal@gop.edu.tr

0356 2521616-2172

 

Doç. Dr. Esen ORUÇ

Tarım işletmeciliği

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

Dekan Yardımcısı

GOPÜSEM Yönetim Kurulu Üyeliği

 

esenoruc.buyukbay@gop.edu.tr

0356 2521616-2104-2276

Doç. Dr. Bilge GÖZENER

Tarım işletmeciliği

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Erasmus Enstitü Koordinatörü

Mevlana Enstitü   Koordinatörü

Bologno Süreci (TYYÇ) Enstitü Koordinatörü

GÜGİM (Proje) Enstitü Temsilcisi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

 

bilge.gozener@gop.edu.tr

0356 2521616-2266

Yrd. Doç. Dr. H. Sibel GÜLSE BAL

Tarım Politikası ve Yayım Bilim Dalı

Bölüm Erasmus ve Farabi Koordinatörü

 

hayriyesibel.gulsebal@gop.edu.tr

0356 2521616-2168

 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU

Tarım işletmeciliği

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

 

ruveyda.kiziloglu@gop.edu.tr

0356 2521616-2171

 

Arş. Gör. Esra KAPLAN

Tarım Politikası ve Yayım   Bilim Dalı

esra.gurel@gop.edu.tr

0356 2521616-2176

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.