Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

TANITIM YAZISI

YÜKSEK LİSANS

2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalı Yüksek Lisans Programı aktif olarak öğrenci almaya ve mezunlar vermeye devam etmektedir. Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve ilgili mühendislik programlarından 4 yıllık Lisans eğitimi almış öğrencilerin gerekli şartları karşılaması durumunda yüksek lisans programlarına kayıtları sağlanmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalında Tezli Yüksek Lisans programında başlamış öğrencilerimizin normal öğretim süresince iki yarıyıl uzmanlık ve seçmeli dersler ile 60 AKTS’lik Kredi yükümlülüğü ile ders dönemini tamamlamaktadır. Tez çalışması ve uzmanlık alan derslerinin tamamlanması ile öğrencilerimiz toplamda 120 AKTS’lik Kredi ile Yüksek Lisans Programından mezun olabilmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ile Mühendislik alanında lisans eğitimi almış mühendislerin temel mühendislik bilgilerini bir üst seviyeye ulaştırmak, araştırma yapabilme yetisi kazandırmak, analiz ve kavrama özelliklerini geliştirmek, eleştirel ve fikir sahibi yapısı ile çözüm üretme kapasitesini arttırmak ve genel olarak mühendislikte inovatif düşünce kültürüne sahip olmasını sağlamak gibi yetkinliklere sahip olması amaçlanmaktadır.      

 

DOKTORA

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalı Doktora Programı aktif olarak öğrenci almaya ve mezunlar vermeye devam etmektedir. Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve ilgili mühendislik programlarından Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamış öğrencilerin gerekli şartları karşılaması durumunda doktora programlarına kayıtları sağlanmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalı Doktora programında, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı ile birlikte akademik seviyesi yüksek, teknik ve bilimsel konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilen, incelemelerinden çıkarımlar yapabilen, sonuca ulaştırabileceği yenilikçi fikirler üretebilen, akademik alanda ve sektörde gelişime açık, ihtiyaçları belirleyip çözüm üretebilen Mekatronik Mühendisleri yetiştirilmektedir. Programdan mezun olan mühendislerimizin alanında üst seviye teknik çalışmalar yapması, ar-ge çalışmalarına öncülük etmesi, akademik olarak eğitimci rolü üstlenmesi gibi uzman özellikler kazanması amaçlanmaktadır. 

 

 

 

AKADEMİK KADRO

İdari Görev

Bölümü

Öğretim Elemanları

E-Posta

Anabilim Dalı Başkanı

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

ahmet.fenercioglu@gop.edu.tr

 

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr. Sefa TARHAN

sefa.tarhan@gop.edu.tr

 

Mekatronik Mühendisliği

Doç.Dr. Mehmet AKAR

mehmet.akar@gop.edu.tr

 

Mekatronik Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Levent GÖKREM

levent.gokrem@gop.edu.tr

 

Mekatronik Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Mürsel ÖNDER

mursel.onder@gop.edu.tr

 

Makine Mühendisliği

Doç. Dr. Ceyhun KÖSE

ceyhun.kose@gop.edu.tr

 

Makine Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Mithat ŞİMŞEK

mithat.simsek@gop.edu.tr

 

Makine Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Ebubekir YAŞAR

ebubekir.yasar@gop.edu.tr

 

Makine Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Cemil KÖZKURT

cemil.kozkurt@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Kenan ZENGİN

kenan.zengin@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Bülent TURAN

bulent.turan@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Mahir KAYA

mahir.kaya@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin ÇETİN KAYA

yasemin.kaya@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi  Cengiz GÜNGÖR

cengiz.gungor@gop.edu.tr

 

Bilgisayar Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi  Turgut ÖZSEVEN

turgut.ozseven@gop.edu.tr

 

Endüstri Mühendisliği

Dr.Öğr.Üyesi  Kadir Sarıkaya

kadir.sarikaya@gop.edu.tr

 

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.