Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Doktora

  • Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Tanıtım

Prof. Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Mekatronik Mühendisliğinin Tanımı

Basit makinelerin ve üretim yöntemlerinin yerini günümüzde en üst kalitede ürün veya hizmet ile birlikte yüksek performans elde etmek amacıyla çoklu işlemleri insan müdahalesine gerek kalmadan yapabilen makineler ve cihazların oluşturduğu karmaşık sistemler almaya başlamıştır.  Bu değişimin sonucu ortaya çıkan “Mekatronik” kavramı; makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kontrol disiplinlerinin birlikteliğini ifade etmektedir.  Mekatronik Mühendisliği ise bu birlikteliği içeren ürünlerin ve üretim sistemlerinin tasarımı, yapımı ve kullanımı ile ilgilenen disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Mekatronik Mühendisliği Bölümünde verilen zorunlu dersler temel bilimler, mühendislik ve mesleki alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. Zorunlu derslere ek olarak teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Çift Anadal yapma imkânı sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 4 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 tane uygulama laboratuvarında 7 akademik personel ile yürütülmektedir. Uygulama derslerinde öğrenciler Mekatronik kavramını oluşturan Elektrik-Elektronik, Makine, Bilgisayar, Kontrol ve Robotik disiplinlerine ait birçok uygulamayı yapmaktadırlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü MF4 puan türü ile öğrenci almakta ve her yıl yaklaşık 60 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayısı 200 civarındadır. Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkinlikler yürütülmektedir. Bölümümüzde Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ), TÜBİTAK ve BAP destekli tamamlanmış ve yürütülmekte olan projeler bulunmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği İş Alanları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü mezunları Endüstriyel Otomasyon, Otomotiv, Biyomedikal, Yazılım, İmalat, Ulaştırma ve Uzay -Savunma Sanayileri alanlarında istihdam edilmektedirler. Başlıca uygulama alanları ise; Üretim Sistemleri (CNC, NC, CIM, Ekstrüzyon), Robotlar (kaynak robotları, taşıma robotları, medikal robotlar, insansı robotlar), Kontrol sistemleri (seviye, basınç, sıcaklık, akış kontrol sistemleri), Otomotiv (hava yastığı, araç güvenlik sistemleri(ABS,ASR,ESP), Endüstriyel otomasyon (barkod sistemleri, üretim bandı cihazları), Savunma sanayii (insansız silahlar, füze sistemleri, bomba imha robotları, mayın tarama robotları, otomatik yönlendirilmiş araçlar), Bina otomasyonu (güvenlik sistemleri, otomatik iklimlendirme sistemleri, otomatik kapı sistemleri), Tıbbi uygulamalar (manyetik rezonans MR, atroskopikal cihazlar, ultrasonik problar vs.), Havacılık mühendisliği (otomatik pilotlar, insansız hava araçları, uzay araştırma robotları), Görüntü ve ses işleme (Nesne tanıma, otomatik odaklama cihazları, ses ile kontrol edilen cihazlar), Lazer optik sistemleri (barkod), akıllı ölçüm cihazları (kalibrasyon cihazları, test ve ölçüm sensörleri), Ev ürünleri (çamaşır, bulaşık makinaları) şeklindedir. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık hizmetleri de verebilmektedirler.

Misyonumuz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünün Misyonu, ulusal ve evrensel değerler ışığında, bilimsel yöntemleri bilen, kullanan, elde ettiği sonuçları yorumlayabilen, teknolojiyi etkin bir şekilde mesleği ile bütünleştiren, farklı disiplinleri bir araya getirerek tasarım yapabilen ve kazanımlarını toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen Mekatronik Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünün vizyonu ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip mühendisler yetiştiren, çağdaş eğitim ve araştırma stratejilerinin oluşturulması ve teknolojiye uygulanmasında Türkiye’ de ve Dünyada yetkinliği kabul edilen bir bölüm olmaktır.

 

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.