Kimya Anabilim Dalı - Doktora

  • Kimya Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

 

KİMYA BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

E-posta

Dahili Telefon

1

Prof. Dr. Ömer IŞILDAK

Analitik Kimya

omer.isildak@gop.edu.tr

3052-3092

2

Prof. Dr. Mustafa TÜZEN

Analitik Kimya

mustafa.tuzen@gop.edu.tr

3059-3075

3

Prof. Dr. Durali MENDİL

Analitik Kimya

durali.mendil@gop.edu.tr

3050

4

Prof. Dr. Hayati SARI

Analitik Kimya

hayati.sari@gop.edu.tr

3061

5

Doç. Dr. Demirhan ÇITAK

Analitik Kimya

demirhan.citak@gop.edu.tr

3054

6

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ

Anorganik Kimya

ahmet.karadag@gop.edu.tr

3058

7

Doç. Dr. Nihal DELİGÖNÜL

Anorganik Kimya

nihal.deligonul@gop.edu.tr

3062

8

Prof. Dr. Cemil ALKAN

Fizikokimya

cemil.alkan@gop.edu.tr

3063

9

Doç. Dr. Alper BİÇER

Fizikokimyaalper.biçer@gop.edu.tr3072

10

Prof. Dr. Mustafa CEYLAN

Organik Kimya

mustafac.ceylan@gop.edu.tr

3056-3340

11

Prof. Dr. Adem ÖNAL

Organik Kimya

adem.onal@gop.edu.tr

3074

12

Prof. Dr. Ramazan ERENLER

Organik Kimya

ramazan.erenler@gop.edu.tr

3055-3070

13

Prof. Dr. Yakup BUDAK

Organik Kimya

yakup.budak@gop.edu.tr

3053-3340

14

Prof. Dr. Esra KOÇ

Organik Kimya

esra.koç@gop.edu.tr

3060

15

Doç. Dr. Burcu GÜRDERE

Organik Kimya

burcu.gurdere@gop.edu.tr

3066-3340

16

Yrd. Doç. Dr. Fatma GEDİKLİ

Biyokimya

fatma.gedikli@gop.edu.tr

3057KİMYA BÖLÜMÜ TANITIM BİLGİLERİ

 

 

Kimya Bölümü 1993 yılında kimya eğitimi vermek üzere Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzde Analitik Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Kimya Bölümü eğitim öğretim faaliyetlerini 11 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 15 öğretim üyesine sahip güçlü kadrosuyla ile sürdürmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programına 1994 yılından itibaren öğrenci alımına başlamış ve şu ana kadar çok sayıda mezunlar vermiştir. Bölümümüz bünyesinde öğrenci 2 öğrenci laboratuvarlarının yanı sıra 11 Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölümümüz ‘de sunulan programlar, alanında son gelişmeleri izleyen, çağdaş araştırma-geliştirme çalışmalarına yatkın öğrenciler yetiştirecek şekilde hazırlanmış mesleki bir programdır. Çalışma alanları oldukça geniştir. Mezun öğrencilerimiz sanayide kalite kontrol, üretim ve Ar-Ge (araştırma geliştirme) olmak üzere üç temel bölümde görev alabilmektedirler.

 

Lisansüstü Öğrencilerimizi gerçek dünya deneyimleri ve iş hayatına tam olarak hazırlayabilmek için vizyonumuz;

 

Uluslararası seviyede, bilim ve etik ilkeleri ışığında bilimsel araştırmalar yapmak,

Lisansüstü öğrencilerini araştırmaya yönlendirmek,

Kimya ve diğer alanlar arasında eğitim ve araştırma fırsatlarını öğrencilere sağlamak,

Disiplinler arası düşünmenin değerini öğretmek,

Kimya alanında ulusal ve uluslararası deneyimler yoluyla öğrencileri cesaretlendirmek,

Yaşamları ve çevrelerindeki dünya için gerekli donanıma sahip mezunlar yetiştirebilmek

Akademik açıdan çok yönlü, Bilimsel literatürü okuyup anlama yeteneğine sahip, Yayın yazma yeteneğine sahip

Sunum yapabilen, bireyler veya gruplar ile iletişim kurma yeteneğine sahip, teknolojiye açık ve teknolojiyi kullanabilen lisansüstü mezunlar yetiştirebilmektir.

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.