İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
 • Tanıtım

İnşaat Mühendisliğinin Tanımı

 

İnşaat Mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik dalı olarak da tanımlanabilir.

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan ve toplam 240 AKTS’ye eşit 4 yıllık bir programdır. Bölümde verilen zorunlu dersler temel bilim, mühendislik ve alan dersleri şeklinde gruplandırılmıştır. İnşaat mühendisliği donanımının kazanılmasında gerekli olan ekonomi, yabancı dil, bilgisayar gibi destek dersleri de programda yer almaktadır. Zorunlu derslere ek olarak programda teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler de bulunmaktadır. Çift Anadal Programıyla Bölümümüz Harita Mühendisliği Bölümü ile uygulanmaktadır. Her yıl öğrencilerimiz “Socrates-Erasmus” programı çerçevesinde Avrupa’da ve Farabi programı çerçevesinde Türkiye’de farklı üniversitelerde öğrenci değişim programlarından faydalanmaktadırlar.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 3 derslik ile yeterli donanıma sahip 1 tane uygulama ve araştırma laboratuarında 10 akademik personel ile yürütülmektedir. Bölümümüz üniversite giriş sınavında sayısal puan ile öğrenci almakta ve her yıl yaklaşık 50 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Halen eğitim ve öğretimine devam eden lisans öğrenci sayısı 358, yüksek lisans öğrenci sayısı 47 civarındadır.  Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, bölüm ve üniversite çapında faaliyet gösteren kulüp ve topluluklar bünyesinde de çeşitli etkilikler yürütülmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği İş Alanları

 

Program mezunları bütün kamu-özel kurum ve kuruluşlarda inşaat mühendisleri görev yapmaktadır. Bunun dışında bireysel girişimci olarak kendi işletmelerini kurabildikleri gibi mühendislik danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri de verebilmektedirler.

 

Misyonumuz

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün misyonu matematik, fen bilimleri mühendislik bilgilerinin sentezi ile ülkemiz ve insanlığın gereksinimleri doğrultusunda, inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, ömür boyu öğrenmeyi, bilgiyi paylaşmayı, araştırmayı ilke edinen mühendisler yetiştiren, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üreten bir bölüm olmaktır.

 

Vizyonumuz

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnternet Bağlantıları

İnşaat Mühendisleri Odası: www.imo.org.tr

 

 

YÖNETİM:

(Anabilim Dalı) Başkanı   :   Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAŞDEMİR

 

 

AKADEMİK KADRO:

 

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YAKAR

 • Ulaştırma AD.
 • ferit.yakar@gop.edu.tr
 • 2917

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAŞDEMİR

 • Yapı AD.
 • huseyin.basdemir@gop.edu.tr
 • 2920,2921

 


Dr. Öğr. Üyesi Melih Naci AĞAOĞLU

 • Ulaştırma AD.
 • melihnaci.agaoglu@gop.edu.tr
 • 2915

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇAVUŞ

 • Yapı Malzemesi AD.
 • murat.cavus@gop.edu.tr
 • 2918

Dr. Öğr. Üyesi Şahin SÖZEN

 • Yapı AD.
 • sahin.sozen@gop.edu.tr
 • 2601,2919

Dr. Öğr. Üyesi Şinasi BİNGÖL

 • Yapı Malzemesi AD.
 • sinasi.bingol@gop.edu.tr
 • 2922

 


Arş. Gör. Abdullah Kürşat DEMİR

 • Hidrolik AD.
 • abdullahkursat.demir@gop.edu.tr

Arş. Gör. Erdinç Halis ALAKARA

 • Ulaştırma AD.
 • erdinchalis.alakara@gop.edu.tr
 • 2924

Arş. Gör. Mehmet Selim GEYİKLİ

 • Ulaştırma AD.
 • selim.geyikli@gop.edu.tr
 • 2923

 


Arş. Gör. Muhammed Mustafa ÖZTÜRK

 • Yapı AD.
 • mmustafa.ozturk@gop.edu.tr
 • 2925
Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.