Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

TANITIM

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1992 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Program 2010 yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne aktarılmıştır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümünde Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda toplam 9 öğretim üyesi (1 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent), ve 3 araştırma görevlisi tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Gıda Mühendisliği Bölümünün Lisansüstü Programları; Tezli Yüksek Lisans ve Gıda Mühendisliği Doktora Programlarından oluşmaktadır. Lisansüstü programlarda Yüksek Lisans diploması “Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Derecesi” olarak verilmekte ve bilim dalı (Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojisi) belirtilmektedir. Doktora diploması ise “Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora Derecesi” olarak verilmekte ve bilim dalı (Gıda Bilimi veya Gıda Teknolojisi) belirtilmektedir.

Misyonumuz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nın Misyonu, lisansüstü öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören akademik programlar sunmak; bütün öğrencilerinin hayat boyu öğrenme bilincinde, kritik kararlar alabilen, saygılı, hoşgörülü ve bilinçli Gıda Mühendisleri olarak yetişmelerini sağlamak; gıdaların kalite ve ulaşılabilirlik düzeylerini iyileştirecek ve işlenmemiş zirai ürünlerin katma değerini artıracak araştırma programları geliştirmek; araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve teknolojileri toplumun ve hammadden başlayarak tüketilinceye kadarki gıda üretim zincirinde faaliyet gösteren gıda endüstrisinin kullanımına sunmaktır.

Vizyonumuz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı’nın vizyonu insanlık yararına güvenilir ve yüksek kalitede gıda maddeleri ile gıda üretim ve dağıtım sistemleri tasarlama, geliştirme ve üretme yeteneğinde gıda mühendisleri yetiştiren; uluslararası kalitede eğitim sunan, gıda bilimi ve teknolojisi alanına yön veren önder bir yüksek eğitim kurumu olmaktır.

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Aslıhan DEMİRDÖVEN

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOKATLI

Prof. Dr. Özlem AKPINAR

Gıda Bilimi AD.

Doç. Dr. Şeniz KARABIYIKLI

Gıda Bilimi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOKATLI

Gıda Bilimi AD.

Doç. Dr. Aslıhan DEMİRDÖVEN

Gıda Teknolojisi AD.

Doç. Dr. Cemal KAYA

Gıda Teknolojisi AD.

Doç. Dr. Ümran ÇİÇEK

Gıda Teknolojisi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent COŞKUN

Gıda Teknolojisi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Hilal İŞLEROĞLU

Gıda Teknolojisi AD.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYRAM

Gıda Teknolojisi AD.


Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.