Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Tanıtım:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 2016-2017 eğitim- öğretim yılında yüksek lisans öğrencisi alarak eğitim- öğretime başlamıştır. Anabilim Dalımız 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi’nden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Anabilim Dalı kendi alanında oldukça saygın akademik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte ve TÜBİTAK, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmiş farklı bilimsel projeleri yürütülerek iyi bir eğitim fırsatı tanımaktadır. Anabilim Dalı akademik yapısı Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği, Elektrik Makineleri, Elektronik, Enerji Tesisleri ve Telekomünikasyon, Kontrol ve Otomasyon olmak üzere 7 Bilim Dalından oluşmaktadır.

 

Yönetim:

Prof. Dr. Ulaş EMİNOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Ulaş EMİNOĞLU

Doç. Dr. Mahmut HEKİM

Dr. Öğr. Üyesi A. Hakan YAVUZ

Dr. Öğr. Üyesi Zafer DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Cem EMEKSİZ

Dr. Öğr. Üyesi M. Serhat CAN

 

Misyon:

Öğrencilere ileri düzeydeki matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini kullanarak problem çözebilme, disiplinler arası çalışmalar yürütebilme becerisi kazandırmak. Bilim ve teknolojik araştırmalar yapan ve katkı sağlayan mühendislere ileri düzeyde eğitim sunmak. Analitik düşünce ve etik değerlere sahip bilim insanları yetiştirmek.

 

Vizyon:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin ulusal ve uluslararası sanayi alanında ihtiyaç duyulan, Devreler ve Sistemler, Elektromanyetik Alanlar ve Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği, Elektronik ve Enerji Sistemleri gibi temel alanlarında araştırma ve geliştirmeyi ilerletmek. Evrensel bilime Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında katkı sağlamada rol oynamak. Ulusal ilerlemeye katkı sağlayacak düzeyde bilgi ve teknoloji geliştirmek. Bilimsel düşünceyi geliştirmek ve teknolojik ilerlemeleri iyileştirecek projeler oluşturmak.

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.