Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

 • Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
 • Tanıtım

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 

Tanıtım

Biyosistem mühendisliği; bir mühendislik bilimi olup,  temelde bitkisel ve hayvansal biyolojik sistemlerin doğal olan fizyolojik, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal tepkisini tamamlaması ve sistemlerin faydalı son ürünlerinin elde edilmesi, iyileştirilmesi için sistem ortamlarının algılanması, değiştirilmesi ve kontrolü için mühendisliğe ve biyolojiye ait bilimsel prensiplerin uygulandığı bir bilim dalıdır.

Biyosistem, toprak ve atmosfer içinde yaşayan bitki ve hayvanlar arasındaki karmaşık ilişkileri ve bulundukları sistemleri (yapı, makine, enerji, su) kapsar. İlişkilerin bir parametresini ve/veya öğesini değiştirmek, hem istenen hem de istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İstenmeyen sonucu en aza indirgerken, isteneni arttırmak biyosistem mühendisinin temel amacıdır.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünün Amacı: Gıda, enerji ve suyu; çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dahilinde bilim ve tekniğe uygun olarak araştırmak; yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel bazda korumak ve geliştirmek; faydalananlarının kullanımına sunmak; ve olası zararlarından korunmaktır.

 

Ayrıca bölüm, Biyosistem Mühendislerinin, doğal kaynakları ve çevre kalitesini koruyarak, gıda, yem, lif ve yakıt temini için biyolojik malzemelerin üretimi, kullanımı ve işlenmesi; makine sistemlerinin tasarımı ve üretimi; arazi ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi; enerjinin etkin kullanımı; ve tarımsal yapılar ile ilgili problemleri çözmek için temel bilimler ile mühendislik ilkelerini öğrenmesini hedeflemektedir.

 

Biyosistem mühendisliği programı; kısaca tarımsal, biyolojik, çevre vb. alanlarda sorumluluk bilinci ile etkin olarak çalışabilecek, kendine güvenen kaliteli mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Bölüm bünyesinde dört farklı bilim dalı bulunmaktadır;

• Arazi ve Su Kaynakları

• Tarımsal Yapılar

• Tarımda Enerji Sistemleri

• Tarımda Makine Sistemleri

 

Yetkiler ve İş Olanakları

Biyosistem Mühendisliği Lisans Programında eğitimini tamamlamış bir mühendis aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilmektedir.

• Sulama sistemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması,

• Arazi ve su kaynakları kalite izleme ve değerlendirmesi,

• Tarımsal üretim amacıyla kullanılan her türlü yapı, barınak ve tesisin projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

• Tarım ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar olan süreçler için gerekli makine ve tesislerin tasarımı, projelenmesi, yapımı ve işletilmesi,

• Biyosistemlerle ilgili güç ve enerji kaynaklarının kullanımı ve korunması,

• Sürdürülebilir tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi.

 

Mezunların çalışabilecekleri kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve çalışma alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler (öğretim elemanı olarak), Belediyeler vb.,

• Kamu ve Özel Bankalar,

• Arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları,

• Sulama-Drenaj müteahhitlik firmaları,

• Tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları,

• Tarıma dayalı sanayi tesisleri,

• Tarıma dayalı Kooperatifler,

• Tarıma dayalı uluslararası şirketler,

• Hayvancılığa dayalı makine sanayi,

• Tarımsal danışmanlık kuruluşları,

• Teknoloji geliştirme bölgeleri,

• Tarım makineleri müteahhitlik kuruluşları,

• Tarım makineleri ve sanayi,

• Traktör sanayi,

• Gıda makineleri sanayi,

• Tarımsal işletmelerde tarım makinelerine dayalı mekanizasyon uygulamaları,

• Kendi kuracakları mühendislik büro ve firmaları

 

Akademik Kadro

 

Tarımda Enerji Sistemleri

 • Prof. Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ
 • Dr. Öğr. Üy. Hakan POLATCI
 • Arş.Gör. Muhammed TAŞOVA

Tarımda Makine Sistemleri

 • Prof. Dr. Ö. Faruk TAŞER
 • Prof. Dr. Ebubekir ALTUNTAŞ
 • Prof. Dr. Engin ÖZGÖZ
 • Dr. Öğr. Üy. Mesut DİLMAÇ
 • Dr. Öğr. Üy. M. Metin ÖZGÜVEN
 • Öğr. Gör. M. Hakan YARDIM
 • Arş. Gör. Mustafa GÜZEL

Arazi ve Su Kaynakları

 • Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
 • Prof. Dr. Kadri YÜREKLİ
 • Prof. Dr. Tekin ÖZTEKİN
 • Öğr. Gör. M. Murat CÖMERT
 • Arş. Gör. Müberra ERDOĞAN

Tarımsal Yapılar

 • Prof. Dr. Sedat KARAMAN
 • Arş. Gör. Serkan YAZAREL
Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.