Biyomühendislik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Biyomühendislik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Canlı sistemlerin karmaşık yapısını anlayabilmek ve değişik uygulamalarda kullanabilmek ancak disiplinlerarası bir yaklaşım sayesinde gerçekleşebilmektedir. Biyoloji bilimlerinin uygulamaları tıptan çevreye, tarımdan kriminale kadar geniş yelpazede gerçekleşmektedir. Örneğin, genetik yapı modifikasyonları ile tıp, tarım ve çevre uygulamaları için protein üretimleri, gen tedavisi, antisens teknolojileri,  metabolizma yol izlerinin değiştirilmesi ile ürün üretiminin artırılması, yapay doku üretimleri ve biyosensörler Biyomühendislik Anabilim Dalı’nda yürütülebilen çalışmalardan bazılarıdır. Biyomühendislik lisansüstü programı Biyokimya, mikrobiyoloji, ve moleküler biyoloji, biyomalzemeler ve doku mühendisliği gibi konularda, alanında uzman öğretim üyeleri ve verdiği derslerden oluşmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin bir parçası olarak program, öğrencilere bilgisayar mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği ve mekatronik gibi diğer programlarla bir etkileşim ve bütünleşme içinde olması yönünde fırsatlar sağlamaktadır.

Programın başlıca araştırma alanları endüstriyel mikrobiyoloji ve mikrobiyal biyoteknoloji, metabolizma mühendisliği, rekombinant protein teknolojisi, biyopolimerler ve biyomalzemelerdir.

MİSYON

Biyomühendislik bölümü, biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında etik değerler çevresinde güncel, ulusal ihtiyaçlara yönelik sanayi ve toplum arasındaki ilişkilere öncelik veren, temel bilgilere sahip, üretici, sorunları kolaylıkla çözebilen, küresel düzeyde gelişmeleri takip edebilen, disiplinler arası çalışma becerisi kazanmış, yeniliğe açık, girişimci ruhlu biyomühendisler ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

VİZYON

Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında eğitim vererek bu konuda eksikliği duyulan araştırıcı ve vasıflı bilim insanları sayısını artırmak. Farklı alanlarda araştırmacıların işbirliği ile yeni ürünler ve cihazlar geliştirmek ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ekonomiye katkı sağlamak. Özel sektör üniversite işbirliğini geliştirerek biyomühendisliğin ülke kalkınmasına katkısını arttırmak. Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek.

YÖNETİM

Anabilim Dalı Başkanı                                   Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI

Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı                  Dr.Öğr.Üyesi Kıymet  BERKİL AKAR

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ ve UZMANLIK ALANLARI

Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI                                   Endüstriyel Mikrobiyoloji, Genetik Mühendisliği Metabolizma Mühendisliği

Prof. Dr. İsa GÖKÇE                                                Biyokimya ve Protein Mühendisliği

Prof. Dr. İsa KARAMAN                                           Tarımsal Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji

Doç. Dr. Sinan EĞRİ                                                Doku Mühendisliği, Biyopolimerler, Biyomalzemeler

Dr.Öğr.Üyesi Kıymet  BERKİL AKAR                       Biyo-organik Kimya

Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERDEN                                      Hücre Doku Kültürü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem EĞRİ                                       Nanotıp, Nanoteknoloji

Dr.Öğr.Üyesi Kubilay YILDIRIM                               Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Genetiği

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.