Bitki Koruma Anabilim Dalı - Doktora

  • Bitki Koruma Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü lisans eğitimine 1990 yılında başlamıştır. Bölümde halihazırda 5 Profesör Dr., 2 Doçent Dr., 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 14 akademik personel görev yapmaktadır.

Herboloji, entomoloji, akaroloji, nematoloji, mikoloji, bakteriyoloji ve viroloji alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.

Bitki Koruma Bölümü’nün ana hedeflerinden biri; bölgenin ve ülkenin gereksinimlerini dikkate alarak yeniden yapılanma ile birlikte geliştirilen sisteme uygun bir eğitim ve öğretim programı ile mesleki donanıma sahip, ülkenin ve bölgenin sorunlarına çözüm üretebilen, bireyler yetiştirmektir. Bunun yanında biyolojik kaynaklar ve biyolojik üretimin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi için eğitim ve uzmanlık konularının geliştirilmesi ile ilgili sorumluluğu da üstlenmektedir. Genel ilkelerinden bir diğeri de disiplinler arasındaki işbirliği ve uygulamaya yönelik araştırma ve eğitim yapmaktır.

Araştırma, eğitim ve hizmet üretimi açısından bitkisel üretimde kalitenin ve miktarın arttırılmasında rol oynayan önemli ve etkili birimlerden birisidir. Bugün bitkisel üretim bitki koruma etmenleri olarak nitelendirdiğimiz canlı ve cansız faktörlerden meydana gelen kayıplarla olumsuz yönde etkilenmektedir. Bitki koruma gerek üretici düzeyinde ve gerekse teknik eleman ve araştırıcı düzeyinde, sürekli  güncel bilgiye gereksinim duyulan alanlardandır. Bu nedenle bölgenin ve ülkenin önemli bitki koruma sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak, doğrudan üreticiyi ve genelde üretim ve verim artışını sağlamada önemli görevleri bulunmaktadır.

Ayrıca sağlıklı üretim olanaklarının ortaya konmasında, gerek iç tüketim ve gerekse dış satımda aranılan üretim niteliklerinin sağlanmasında önemli bir görevi de bulunmaktadır. Bu görev aynı şekilde, bu hizmetin üretiminde görev üstlenecek Ziraat Mühendislerinin yetiştirilmesi için de geçerlidir. Ayrıca, birim hastalık, zararlı ve yabancı ot teşhislerinde de önemli bir görev yüklenmiş konumdadır.

Ülkenin, özellikle geniş bir bitkisel üretim yelpazesine sahip bölgenin bitki koruma sorunlarının çözümüne yönelik çağdaş bilgi ile donatılmış, deneyimli, araştırma ve sorun çözme yeteneği kazandırılmış, çevresine önderlik yapabilecek yapıda elemanlar yetiştirmek, ülke ve bölgenin bitkisel üretim sorunlarına yönelik yeni tekniklerle donanımlı araştırmalar ve bunlardan elde edilen bulguların üreticiye yayımına yönelik araştırmalar yapmak, bu sorunların çözümüne katkı koyacak elemanlar yetiştirmek. Bunlara ek olarak uluslararası anlamda temel çalışmalar yapmaktır.

Bitki Koruma Bölümünün en önemli amacı, alanında ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile örgütsel bağlarını geliştirmiş, eğitim-öğretimde çağın gerçeklerini kavramış, kurumsal kimliğini kazanmış güçlü bir birim olmaktır. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası seviyede projelerle araştırmalar yapan, eğitim-öğretimde ileri teknoloji geliştirme projelerine katılan, yetiştirdiği elemanlarına çağdaş yöntemlerle sorun çözme becerisi kazandıran, mezunlarını yurt içinde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de mesleğini yürütebilen elemanlar olarak yetiştiren bir bölüm olmak. Sonuç olarak ulusal ve uluslararası seviyede üniversitelerin bitki koruma bölümleri ile eşdeğer araştırma yapabilen, eğitim verebilen, yetiştirdiği elemanlarla çözüm üretebilen, milli ekonomiye katkı sağlayan bir kurum kimliği kazanmaktır.Yönetim

Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr. Yusuf YANAR

Anabilimdalı Başkan Yardımcıları Dr.Öğr Üyesi Turgut ATAY

Dr.Öğr Üyesi Sabriye BELGÜZAR

Akademik Kadro

Entomoloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Kenan KARA

Prof.Dr.Halit ÇAM

Prof.Dr. İlker KEPENEKCİ

Doç.Dr. Dürdane YANAR

Dr.Öğr. Üyesi Ayşe YEŞİLAYER

Dr.Öğr. Üyesi Turgut ATAY

Arş.Gör. Tarık BALKAN

Fitopatoloji Bilim Dalı

Prof.Dr. İzzet KADIOĞLU

Prof.Dr. Yusuf YANAR

Doç.Dr. Abdurrahman ONARAN

Dr.Öğr. Üyesi Sabriye BELGÜZAR

Dr.Öğr. Şerife TOPKAYA

Arş.Gör. Bahadır ŞİN

Arş.Gör. Funda MEMİŞOĞLU

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.