Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - Doktora

  • Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - Doktora
  • Tanıtım

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

 

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 1987 yılında Yüksek Lisans ve Doktora eğitim-öğretimine başlamış ve bugüne kadar kesintisiz olarak devam etmektedir. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Meyve Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı ve Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim dallarında tezli yüksek lisans ve tezli doktora eğitimi vermektedir. Lisansüstü eğitim-öğretimlerde temel bilimsel konuların yanında ulusal ve yöresel sorunlar da ele alınarak tez konuları belirlenmektedir.

Misyon

Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında, ulusal ve evrensel düzeyde sorunları tespit etmek, çözümler üretmek ve bu alanda kabul gören çevreye duyarlı uzman bireyler yetiştirmek.

 

Vizyon

Bahçe bitkileri alanında kaliteyi ilke edinmiş, modern ve ileri teknolojiyi benimsemiş, bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde veriler üretebilen ve bu misyona sahip ziraat yüksek mühendisleri ve doktor akademisyenler yetiştirmek ve alanında önder birim olmak.                                                         

                      

YÖNETİM

Anabilim Dalı Başkanı:       Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ

 

Öğretim Üyelerimiz ve Uzmanlık Alanları

 

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ                           Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kenan YILDIZ                              Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar AKÇA                                 Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Resul GERÇEKCİOĞLU             Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çetin ÇEKİÇ                                 Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha EDİZER                 Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Onur SARAÇOĞLU           Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZ ATASEVER       Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Hakan KARADAĞ                Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Naif GEBOLOĞLU                      Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necdettin SAĞLAM                     Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emin YILMAZ                    Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Arş. Gör. Sevtap DOKSÖZ BONCUKCU  Sebze Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Rüstem CANGİ                             Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Adem YAĞCI                     Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi  Seda SUCU                         Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi   Neval TOPÇU ALTINCI   Bağ Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi  Kübra YAZICI                    Süs Bitkileri Yetiştirme  ve Islahı Anabilim Dalı

 

 

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.