Misyon ve Vizyon

MİSYON:

Nitelikli öğretim üyeleri ile bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip ederek bilimsel projeler yürütebilen ve disiplinler arası işbirliğini sağlayabilen; yöresel, bölgesel ihtiyaçlarımız ve ulusal düzeydeki önceliklerimiz doğrultusunda lisansüstü düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmeyi amaçlayan; lisansüstü öğrencilerin araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında öğretim üyeleri ve araştırmacılar olarak yetişmesini sağlayan ve böylece bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesinde öncülük yapmayı amaç edinmiştir.


VİZYON:

Verdiği lisansüstü eğitim ile yapılan yöresel, bölgesel ve ulusal öncelikli araştırmalarla nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilebilen,  Yurt içi ve yurt dışı üniversite ve diğer kurumlarla işbirliğine önem veren,Yürütülen lisansüstü eğitim programlarıyla, değişen dünya, bilim ve teknolojik koşullarda, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş, topluma liderlik yapabilen nitelikli, kültürel birikimli ve iletişim becerisine sahip olarak üniversiteler, kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine bilim insanları yetiştiren,Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getiren,disiplinler arası çalışma ve araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba sarf eden, saygın bir kurum olmaktır.


Tokat Gaziosmanpaşa University Institute of Science (Fen Bilimleri Enstitüsü) Tokat/TURKEY Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.