Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Anabilim Dalı MenüsüSu Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı
 
Tanıtım

Öncelikli olarak iç sularda başta olmak üzere su ürünlerinin tanınması, üretilmesi, avlanması, korunması, işlenmesi, pazarlanması ve su kaynakları yönetimi konularında; Su Ürünleri Mühendisliğinin her alanında uzman düzeyinde hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş yüksek mühendisler yetiştirmektir.

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan Su Ürünleri Bölümü, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü’nde       Su Ürünleri Anabilim Dalı’na öğrenci kabul etmeye başlanmıştır.  Şu anda Anabilim Dalı’nda 8 adet  yüksek lisans öğrencisi eğitimlerini sürdürmekte olup, 11 adet mezun da verilmiştir. 2010 yılında bölümün adı “su ürünleri mühendisliği” olarak değiştirilmiş ve lisans öğrencisi kabul etmeye başlamıştır. Programda yurtdışı ve yurtiçi deneyimleri yüksek düzeyde olan 1 adet profesör ve 3 adet yardımcı doçent bulunmaktadır. Bölümün tam donanımlı iki laboratuarı, modern bir kuluçkahanesi ve balık çiftliği bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde, insan sağlığı açısından önemli bir yeri olan su ürünleri doğal stoklarının korunması, yararlanılması, bu kaynakların kültür altında yetiştirilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında, evrensel ölçütlere uygun, çağın gerektirdiği şekilde nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere eğitim programları yürütülmektedir. Ayrıca nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları yayınlamak; bu bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile sağlanan potansiyel doğrultusunda bölgesel taleplere uygun danışmanlık hizmetleri geliştirmek ve yürütmekte bölümümüzün önceliklerini oluşturmaktır.

 

Tokat İli su ürünleri faaliyetleri için kullanılabilir su potansiyeli açısından ülkemizde ilk sıralarda yeralmaktadır. Gerek bu durum gerekse son yıllarda ulusal ve uluslarası düzeyde su ürünleri sektöründeki hızlı gelişmelerin  etkisi ile özellikle kamu sektörü dışında faaliyet gösteren balıkçılık sektörlerinde su ürünleri mühendislerinin rahatlıkla iş bulma imkanı bulunmaktadır. Bu alt sektörlerden bazıları; balık yem fabrikaları, yetiştiri işletmeleri, av tekneleri, su ürünleri işleme tesisleri,  ürün geliştirme üniteleri, pazarlama ve reklam birimleridir. Özel sektör dışında; su ürünleri mühendisleri Tarım Bakanlığına bağlı bütün kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Mezunlar araştırma ve eğitim kurumlarında, Denizcilik, Su İşleri, Çevre ve Ormancılıkla ilgili kamu kuruluş alanlarında da doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı bulunmaktadır. Mezunlar rahatlıkla kendi işlerini de kurabilmektedirler. Son yıllarda çalışma alanı ve meslek grubunun popüleritesi oldukça  yükseldiğinden yeni iş alanları da (yaban hayatı korumada, deniz parklarında, müzelerde, planlama ve yönetimde, üniversiteler ve deniz bilimleri enstitülerinde, deniz ve kıyı kaynaklarının kullanılması ve planlanmasında) ortaya çıkmıştır.

 

Bölüm/ABD Başkanı  Prof.Dr.Şenol AKIN'dır. (Geniş Bilgi: Ziraat Fakültesi Web Sitesi)

 

   

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.