Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


TanıtımTARİHÇE:

 

Enstitümüz: 1992-1993 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden devralınan 96 öğrenciyle faaliyetlerine başlamıştır (14.03.1993).

 

        Halen Enstitümüz bünyesinde 17 Anabilim Dalında Yüksek Lisans programı ve 14 Anabilim Dalında Doktora programı açık olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle 1399 Yüksek Lisans ve 197 Doktora programı öğrencisi olmak üzere toplam 1617 öğrenci lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedirler.

 

NEDEN FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ?

 

       Enstitümüz, nitelikli öğretim üyeleri ile birlikte ulusal önceliklerimiz ve yöresel ihtiyaçlarımız doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak lisansüstü düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmeyi; araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında öğretim üyeleri ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve böylece bilim ve teknoloji kültürünün gelişmesinde öncülük yapmayı kendisine amaç edinmiştir.

   Anabilim dallarımızdaki değerli bilim adamları ve araştırmacılarla, gençlerimizin üretken beyin gücünü ve düşünsel kapasitesini harekete geçirmeye çalışan enstitümüz, üniversitemizin hem dışa açılımına ve hem de bilimsel arenadaki varlığına önemli katkılar sağlamaktadır.

       Düşünen, üreten, ürettiğini ülke yararına sunan, kendi geleceğini kurabilen ve ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşmasına katkı oluşturacak düzeyde bilgili, birikimli, deneyimli birey olmak isteyen gençleri aramızda görmek en büyük arzumuzdur.

       Enstitümüze öğrenci kabulü, aşağıda belirtildiği üzere, objektif değerlendirme kriterleri kullanılarak yapılmaktadır.

 

Program ALES Puanı Lisans/Yüksek Lisans

Not Ortalaması ÜDS/KPDS Puanı

Yüksek Lisans %60 %25 %15

Doktora %60 %25 %15

 

MİSYON:

Lisansüstü öğrencilerinin, bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip ederek bilimsel projeler yürütebilen ve disiplinler arası işbirliğini sağlayabilen bilim insanları ve uzmanlar olarak yetişmelerini; uluslararası gelişmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını sağlamayı görev edinmiştir.

 

VİZYON:

•Verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla üstün nitelikli öğrenciler tarafından tercih edilen,  

•Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliğine önem veren,

•Üniversitelere, diğer kamu ve özel sektörlere, sanayi ve üretim merkezlerine yürüttüğü eğitim programlarıyla değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen nitelikli, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, bilimsel ölçütlere göre eğitilmiş, önderlik yapabilecek kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bilim insanı yetiştiren,

•Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getiren,

•Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba sarf eden, saygın bir kurum olmaktır.

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.