Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Evraklar 
FORM 100 GRUBU: GENEL FORMLAR
Form 100: Öğrenci Bilgi Formu
Form 101: Görevlendirme Başvuru Formu
Form 102: İzin İsteği Formu
Form 103: Ders Öneri Formu
Form 105: Ders Alma Formu
Form 106: Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Formu
Form 107: Ders Değerlendirme Formu
Form 108: Seminer Muafiyet Formu
Form 109: Seminer Sunumu Yer Bildirim Formu
Form 110: Seminer Değerlendirme ve Şablonu Formu
Form 111: Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
Form 112: Not Düzeltme Formu
Form 113: Araştırma Görevlisi Değerlendirme Formu
Form 114: Öğretim Elemanı Sicil Raporu
Form 115: Öğretim Elemanı Faaliyet Raporu
Form 117: İlişik Kesme Formu
Form 118: Anabilim Dalı Bilgi formu
Form 119: Öğrenci Talep Formu
Form 120: Danışman Atama Formu
Form 121: İkinci Danışman Atama Formu
Form 122: Danışman Değişikliği Formu
Form 123 Lisansüstü Haftalık Ders Programı
Form 124: Diğer Enstitülerden Ders Talep Formu
Form 125: Kayıt Dondurma Talep Formu
Form 126: YÖK Tez Merkezinde Tez Yayınlatma İzin Formu
Form 127: Final Sınav Puantaj Formu
FORM 200 GRUBU: YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Form 200: Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Form 201: Tez Savunma Sınav Duyuru Formu
Form 202: Tez Savunma Sınavı Tutanağı
Form 204: Tez Savunma Jürileri Öneri Formu
Form 205: Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu
Form 206: Yüksek Lisans Tez Ciltletme Formu
Form 207: Savunma Sonrası Yüksek Lisans Tez Teslim Formu
FORM 300 GRUBU: DOKTORA FORMLARI
Form 300: Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu
Form 301: Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Form 302: Doktora Yeterlik Sınav Tarihi Bildirim Formu
Form 303: Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Formu
Form 304: Doktora Yeterlik Komitesi Değerlendirme Formu
Form 305: Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Form 306: Doktora Tez Öneri Formu
Form 307: Tez Önerisi Savunma Sınavı Duyurusu
Form 308: Tez Önerisi Savunma Sınav Formu
Form 309: Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
Form 310: Tez İzleme Komitesine Sunulacak Rappor
Form 311: Tez İzleme Komitesi Rapor Değerlendirme Formu
Form 312: Doktora Tez Savunma Jürisi Öneri Formu
Form 313: Doktora Tez Savunma Sınav Duyuru Formu
Form 314: Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu
Form 315: Doktora Tezi Savunma Sınav Formu
Form 317: Doktora Tez Ciltletme Formu
Form 318: Savunma Sonrası Doktora Tezi Teslim Formu
GEREKLİ DİĞER EVRAKLAR
Grkli-1 : Yüksek Lisans Yol Haritası
Grkli-2 : Doktora Yol Haritası
Grkli-3 : 2016 Yılı Lisansüstü Tez Yıllığı
 
Dilekçe Örnekleri 
 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.