Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


Evraklar 
FORM 100 GRUBU: GENEL FORMLAR
Form 100: Öğrenci Bilgi Formu
Form 101: Ders Öneri Formu
Form 102: Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Formu
Form 103: Seminer Muafiyet Formu
Form 104: Seminer Sunumu Yer Bildirim Formu
Form 105: Seminer Değerlendirme Formu
Form 106: Not Düzeltme Formu
Form 107: İlişik Kesme Formu
Form 108: Anabilim Dalı Bilgi Formu
Form 109: Danışman Değişikliği Formu
Form 110: Lisansüstü Haftalık Ders Programı
Form 111: Diğer Enstitülerden Ders Talep Formu
Form 112: Normal Öğretim Final Puantajı
Form 113: Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu
Form 114: Kayıt Dondurma Talep Formu
FORM 200 GRUBU: YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Form 200-A: Yüksek Lisans Tez Öneri Formu Tutanağı
Form 200-B: Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Form 201: Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu
Form 202: Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Duyuru Formu
Form 203: Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Form 204: Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Tutanağı
Form 205: Yüksek Lisans Tezi Ciltletme Formu
Form 206: Yüksek Lisans Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Formu
Form 207: İkinci Danışman Atama Formu (Yüksek Lisans)
FORM 300 GRUBU: DOKTORA FORMLARI
Form 300: Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu
Form 301: Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
Form 302: Doktora Yeterlik Sınav Tarihi Bildirim Formu
Form 303: Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme Formu
Form 304: Doktora Yeterlik Komitesi Değerlendirme Formu
Form 305: Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
Form 306: Doktora Tez Öneri Savunma Sınavı Duyuru Formu
Form 307: Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Formu
Form 308: Doktora Tez Öneri Formu
Form 309: Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu
Form 310: Tez İzleme Komitesine Sunulacak Rapor
Form 311: Tez İzleme Komitesi Rapor Değerlendirme Formu
Form 312: Doktora Tezi Savunma Sınavı Jürisi Öneri Formu
Form 313: Doktora Tezi Savunma Sınavı Duyuru Formu
Form 314: Doktora Tezi Savunma Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Form 315: Doktora Tezi Savunma Sınavı Tutanağı
Form 316: Doktora Tezi Ciltletme Formu
Form 317: Doktora Tezinin Jüri Üyelerine Teslim Formu
Form 318: Doktora Programı Bilim Sınavı-Mülakat Jüri Değerlendirme Formu
Form 319: İkinci Danışman Atama Formu (Doktora)
GEREKLİ DİĞER EVRAKLAR
GR-1 :Yüksek Lisans ve Doktora Yol Haritası
GR-2: 2016 Yılı Lisansüstü Tez Yıllığı
 
Dilekçe Örnekleri 
 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.