Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   


8 Şubat 2013 Cuma - 11-13 Şubat 2013 tarihleri arasında lisansüstü öğrenci ders kayıtları yapılacaktır.
DERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ders Kaydı için En Alttaki Öğrenci Bilgi Sistemine Giriş YapınızDERS SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1. Bir yarıyıllık normal öğrenci iş yükü 30 AKTS olduğundan Enstitümüz ders havuzuna yüksek lisans programı için, dört tane Uzmanlık Alan dersi, iki tane Seminer dersi ve iki Tez Çalışması eklenmiştir.  Doktora programı için, dört tane Uzmanlık Alan dersi, dört tane Seminer dersi ve dört tane  Tez Çalışması eklenmiştir.

 

2. Anabilim Dallarındaki tüm derslerin, Enstitü derslerinden Seminer ve Uzmanlık Alan Derslerinin AKTS kredileri 6, iki adet Tez Çalışmaları’nın AKTS kredileri 18 ve 24 olarak belirlenmiştir.

 

3. Bir lisansüstü öğrencisi bir yarıyılda 30 AKTS’ye eşdeğer 15 ulusal kredilik en fazla 5 ders alabilir.

 

4. Bir öğrenci aynı öğretim elemanından en fazla toplam 6 ulusal kredilik 2 ders alabilir

 

5. Yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans programı boyunca daha önce alınmamış olması kaydıyla doktora derslerinden en çok iki ders seçebilir.

 

6. Doktora öğrencileri doktora programı boyunca daha önce alınmamış olması kaydıyla yüksek lisans derslerinden en çok üç ders seçebilir.

 

7. Yüksek lisans programından mezun olabilmek için; en az 7 ders (7*6=42 AKTS), en az bir seminer (1*6=6 AKTS), en az 1 uzmanlık alan dersi (1*6=6 AKTS) ve en az bir tez çalışması (1*24=24 AKTS veya 1*18=18 AKTS) alarak en az 90 AKTS’yi tamamlanmak zorunludur. Yüksek lisans programı için 90 AKTS’yi tamamlayan bir öğrenci en erken 3 yarıyılda mezun olabilir.

 

8. Doktoradan programından mezun olabilmek için: en az 7 ders (7*6=42 AKTS), en az 2 seminer (2*6=12 AKTS), en az 6 uzmanlık alan dersi (6*6=36 AKTS) ve en az 4 tez çalışması (4*24=96 veya 4*18=72 AKTS) alarak en az 180 AKTS’yi tamamlanmak zorunludur. Doktora programı için 180 AKTS’yi tamamlayan bir öğrenci en erken 6 yarıyılda mezun olabilir.

 

9. Uzmanlık Alan dersi (6 AKTS) alan bir öğrenci için ilgili yarıyılda seminer (6 AKTS) de verecekse dönemi 30 AKTS’ye tamamlamak için 18 AKTS’lik Tez Çalışması aksi takdirde 24 AKTS’lik Tez Çalışması seçilebilir.

 

Ders Kaydı için Otomasyon Giriş Sayfasına Gidiniz

 

 

 
 
 
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.